Forfatter arkiv: Pieter Jansens

Mit navn er Pieter Jansens. Jeg er Flamlænder. Flamlændere er det folk som bor i det nordlige Belgien og taler flamsk, et sprog som er tæt belægtet med hollandsk. Vi er hvad man kalder sydgermanere. Vores fortidige guder var ikke Odin og Thor, men deres varianter Woden og Donar. Jeg har været asatroene i næsten 20 år. Jeg er ikke officielt medlem af en blótgruppe, jeg foretrækker at være uafhængig. Men det betyder ikke, at jeg ikke har mine kontakter og jeg deltager fra tid til anden ved blót. Dertil er jeg hobbysmed og tegner. Mine temaer er næsten altid norsk, germansk eller keltisk mytologi. Min uafhængighed er grunden til at jeg gerne søger mine svar “off the beaten track”.

Website: http://www.pieterschetsboek.blogspot.com