A Troll’s Meeting with Tor, from Halland

Two miles south of the town of Varberg lies Höråsen (Mountain of Flax),where the events in many Troll-tales happened. On the North side is a place called Tvååker (doublefield) where lies Trollstugan (the Troll house).
There the Troll Hagen lived with his wife Ula-Hula. The couple was not the best of friends but still had two children, Lilla-Pippel and Rangel. A dark autumn night, Tor was out driving with a tremendous noise. Lightning struck and thunder rolled so that Ula-Hula couldn’t sleep. Hagen slept well though, and his wife got angry.
“You may talk big, but you are just as cowardly as all men when something really happens! Why do you lie there and refuse to do something? It would be better if you smashed that oaf Tor’s head in. But for that you are no good. To let him disturb others’ sleep because of your cowardice is the only thing you can do!
Hagen had heard enough, so he rose from his bed and went up to the mountaintop, with a big rock in his hand. In the flash of a lightning bolt he saw Tor clearly. He took aim and he threw the rock right at Tor. But Tor heard the rock coming and threw his hammer at it, and the rock was split in two. And still today you can visit the place, and see for yourself the rock that Tor split in half with his mighty hammer.

From Sällsamheter i Halland, by Mats Bramström

Tagged under:

Mit navn er Pieter Jansens. Jeg er Flamlænder. Flamlændere er det folk som bor i det nordlige Belgien og taler flamsk, et sprog som er tæt belægtet med hollandsk. Vi er hvad man kalder sydgermanere. Vores fortidige guder var ikke Odin og Thor, men deres varianter Woden og Donar. Jeg har været asatroene i næsten 20 år. Jeg er ikke officielt medlem af en blótgruppe, jeg foretrækker at være uafhængig. Men det betyder ikke, at jeg ikke har mine kontakter og jeg deltager fra tid til anden ved blót. Dertil er jeg hobbysmed og tegner. Mine temaer er næsten altid norsk, germansk eller keltisk mytologi. Min uafhængighed er grunden til at jeg gerne søger mine svar “off the beaten track”.

Website: http://www.pieterschetsboek.blogspot.com