Præsentation af Panelet

Et tilbagevendende element her på Gladsheimr vil være Panelet. Her vil de tre skribenter, Marius, Pieter og Peter, tage de samme emner og spørgsmål op, ud fra hver deres personlige vinkel. De forskellige indlæg vil blive bragt side om side. På denne måde vil vi stræbe efter at vise de forskelle i asatroen, som det er et af Gladsheimrs formål at belyse. Panelet kan naturligvis godt selv finde emner og spørgsmål at tage op, men vi modtager også gerne forslag.

Mit navn er Peter. Jeg har været aktiv i asatromiljøet siden 2003, og har deltaget i en række forskellige grupper og foreninger, bla. Goderingen og Forn Sidr. Jeg har fra start interesseret mig for asatroen både som praktisk størrelse og som studieobjekt. Jeg mener asatroen skal holdes fri for faste rammer og dogmatik, da jeg ser det som en religion, der lagt fra er færdig med at forme sig, og jeg tror også, at asatroen fremadrettet vil være styrket af løbende forandring. På nuværende tidspunkt er jeg medlem af det uafhængige godeord Gullinkambi (som jeg var med til at stifte i 2000) og er gæsteskribent på livtraser.dk (http://livtraser.dk/stien/peter-thaysns-indlaeg/) ved siden at min deltagelse her på siden. Jeg skriver gerne om både asatroen såvel som den ældre nordiske og germanske religion. Jeg mener begge dele er vigtigt for at sikre asatroen så solidt et fundament som muligt, og for at kunne forstå de overleverede myter bedst muligt.