Retningslinjer for gæsteskribenter

Alle der har lyst til at bidrage til Gladsheimer er velkomne til at indsende materiale til os i form af artikler eller kortere tekster. Alternative medier i form at billeder, video og lyd er også velkomment. Indsendt materiale bedes sikret mod krænkelse af ophavsretten. Emner skal handle om asatro eller asatrorelaterede emner for at blive vurderet som værende relevante. Emner forventes også behandlet lødigt og afbalanceret.

Med venlig hilsen redaktionen
Marius, Pieter & Peter

Mit navn er Peter. Jeg har været aktiv i asatromiljøet siden 2003, og har deltaget i en række forskellige grupper og foreninger, bla. Goderingen og Forn Sidr. Jeg har fra start interesseret mig for asatroen både som praktisk størrelse og som studieobjekt. Jeg mener asatroen skal holdes fri for faste rammer og dogmatik, da jeg ser det som en religion, der lagt fra er færdig med at forme sig, og jeg tror også, at asatroen fremadrettet vil være styrket af løbende forandring. På nuværende tidspunkt er jeg medlem af det uafhængige godeord Gullinkambi (som jeg var med til at stifte i 2000) og er gæsteskribent på livtraser.dk (http://livtraser.dk/stien/peter-thaysns-indlaeg/) ved siden at min deltagelse her på siden. Jeg skriver gerne om både asatroen såvel som den ældre nordiske og germanske religion. Jeg mener begge dele er vigtigt for at sikre asatroen så solidt et fundament som muligt, og for at kunne forstå de overleverede myter bedst muligt.